Δύσκολη πορεία προς την αποκατάσταση: θεραπεία του γλαυκώματος

Το γλαύκωμα σημαίνει ασθένεια των ματιών. Ο λόγος για αυτό είναι η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Σε ένα υγιές άτομο, αυτός ο δείκτης είναι πάντα στο ίδιο επίπεδο, και σε περίπτωση γλαυκώματος λόγω παραβίασης της εκροής υγρού αυξάνεται. Στην αρχή, ένα άτομο αρχίζει να βλέπει χειρότερα, τότε υπάρχει ένας περιορισμός της ζώνης ορατότητας, και τότε μπορεί να υπάρχει πλήρης τύφλωση.

θεραπεία γλαυκώματος
Η θεραπεία του γλαυκώματος αρχίζει με τη διάγνωση. Πρώτον, ο γιατρός πρέπει να καθορίσει τη μορφή της νόσου. Υπάρχουν δύο από αυτά: κλειστού γωνία και γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Υπάρχει επίσης η έννοια του "μικτού" όταν υπάρχουν ενδείξεις των δύο μορφών που αναφέρονται παραπάνω. Συχνά ο ασθενής δεν παρατηρεί σημάδια της εκδήλωσης της νόσου και η επιδείνωση της όρασης διαρκεί για χρόνια. Το γλαύκωμα είναι μια πολύ ύπουλη ασθένεια, η οποία είναι εντελώς ανίατη.

Αφού ορίσετε την ακριβή διάγνωση, ο οφθαλμίατρος ορίζει ένα ατομικό θεραπευτικό σχήμα. Εξαρτάται από τη μορφή της νόσου, το στάδιο και την ύπαρξη συναφών ασθενειών στον ασθενή.

Η θεραπεία για το γλαύκωμα αποτελείται από διάφορα στάδια:

  • φαρμακευτική αγωγή ·
  • χειρουργική?
  • θεραπεία με φυσιοθεραπεία και λαϊκές θεραπείες.

Πώς γίνεται το γλαύκωμα με φαρμακευτική αγωγή;

Η κύρια θεραπεία για το γλαύκωμα είναιτη χρήση φαρμάκων που μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση. Τα φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα με τη μορφή οφθαλμικών σταγόνων. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα φάρμακα Oftan ή Timoptic. Η τεχνική της ενστάλαξης οφθαλμικών σταγόνων είναι απλή και κατακτηθεί αρκετά γρήγορα. Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης για τη μείωση της παραγωγής της οφθαλμικής έκκρισης. Το φάρμακο "Diakarb" - το πιο κοινό αυτής της σειράς. Λαμβάνεται προφορικά μετά το φαγητό.

θεραπεία γλαύκωμα γωνίας κλεισίματος

Χειρουργική παρέμβαση για το γλαύκωμα

Η θεραπεία του γλαυκώματος με λέιζερ είναιαποκατάσταση της σωστής και επαρκούς εκροής υγρού στο μάτι. Στην ασθένεια ανοιχτής μορφής, χρησιμοποιείται συχνά τραβεκτοπλαστική με λέιζερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μέθοδος δεν δίνει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και οι ασθενείς, ακόμα και μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιούν περαιτέρω τις προετοιμασίες.

θεραπεία με λέιζερ του γλαυκώματος

Πολύ χειρουργικό γλαύκωμα κλεισίματος γωνίας. Η θεραπεία αυτής της μορφής χειρουργικά είναι πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη. Οι ασθενείς με μια τέτοια διάγνωση βοηθούνται από την ιριδοτομία λέιζερ. Η μέθοδος συνίσταται στην κατασκευή μιας μικρής οπής στο μάτι με ένα λέιζερ, το οποίο θα βελτιώσει την εκροή υγρασίας από τον πρόσθιο θάλαμο.

Υπάρχει επίσης μέθοδος παράκαμψης των ματιών,που συνίσταται στη ρύθμιση της συσκευής αποστράγγισης μέσω μιας λεπτής τομής. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι αρκετά δαπανηρή και ανασφαλής, αφού μετά την επέμβαση ενδέχεται να υπάρχουν επιπλοκές.

Άλλες θεραπείες

Σήμερα μπορείτε να βρείτε πολλές συνταγές γιαθεραπεία των λαϊκών θεραπειών του γλαυκώματος. Εφαρμόζονται μόνο σε συνδυασμό με φαρμακευτική θεραπεία και χειρουργική επέμβαση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν. Η θεραπεία με γλαύκωμα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό κατά τα πρώτα σημάδια της εμφάνισης της νόσου. Μην αυτο-φαρμακοποιείτε. Εάν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει φυσιοθεραπεία, μην το αρνηθείτε, αφού είναι αρκετά αποτελεσματικό και ασφαλές. Θυμηθείτε ότι το αποτέλεσμα της θεραπείας εξαρτάται μόνο από την έγκαιρη θεραπεία για βοήθεια.

Σχετικά νέα