Η σύμβαση πώλησης αυτοκινήτων

Πολλοί οδηγοί συμμετέχουν για πρώτη φοράαγοράζοντας ένα αυτοκίνητο, οπότε ίσως να μην γνωρίζουν όλες τις λεπτές λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης αυτοκινήτων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συναλλαγών αγοράς ή πώλησης αυτού ή του οχήματος. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, υπάρχουν υποχρεώσεις για κάθε ένα από τα μέρη που συμμετέχουν στη σύναψη της συναλλαγής και η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων είναι υποχρεωτική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση πώλησης αυτοκινήτων προβλέπει ότι ένας από τους συμβαλλόμενους είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το όχημα στο άλλο μέρος, το οποίο αναλαμβάνει τη δέσμευση να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για το μεταφερόμενο αυτοκίνητο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ονομάζονται "πωλητής"και "αγοραστής", όπως και σε άλλες σχετικές συμβάσεις κατά την αγορά και πώληση συγκεκριμένου αντικειμένου. Η σύμβαση πώλησης αυτοκινήτων συνεπάγεται την υποχρεωτική διαθεσιμότητα ορισμένων εγγράφων. Αυτά περιλαμβάνουν ένα διαβατήριο τεχνικού μέσου, στο οποίο δημιουργήθηκε ένα ειδικό σήμα που το αυτοκίνητο αυτό δεν αποτελείται από αστυνομία κυκλοφορίας στο μητρώο. Η διαδικασία παροπλισμού πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Κρατικής Επιθεώρησης Ασφάλειας της Κυκλοφορίας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες σχεδόν τις περιοχές των πόλεων ή σε άλλες διοικητικές εδαφικές μονάδες. Και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν διαβατήρια μαζί τους, αφού χωρίς αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτεί η ταυτότητα και να εισαχθούν ορισμένες πληροφορίες στη βάση δεδομένων.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο πωλητής μεταφοράςτα κεφάλαια δεν είναι ιδιοκτήτης του, πρέπει να παρέχει μια έγκυρη εξουσιοδότηση στο όνομά του, όπου υπάρχει μια σημείωση ότι έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τέτοιες συναλλαγές. Χωρίς ένα τέτοιο σήμα, θα είναι αδύνατο να συναφθεί μια συμφωνία αγοράς αυτοκινήτου. Εάν ο αγοραστής δεν σχεδιάζει να γίνει ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αγοράζει, τότε πρέπει, εκτός από τα προαναφερθέντα έγγραφα, να έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση στο όνομά του, υπογεγραμμένη από τον πιθανό κάτοχο του αγορασθέντος οχήματος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που το αυτοκίνητο θα εκδοθεί για έναν από τους συζύγους, και η αντιμετώπιση του σχεδιασμού θα είναι διαφορετική.

Ως υποχρεωτική διαδικασία, πρέπει να πάρετεένα πιστοποιητικό που ενημερώνει για την κυκλοφορούμενη μονάδα, η οποία προορίζεται για την αγορά και πώληση αυτοκινήτου. Αποκτήθηκε αυτό το πιστοποιητικό στην τροχαία. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο σχεδιασμός της αγοράς και πώλησης των αυτοκινήτων που συμμετέχουν προσώπου που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κάθε οργανισμού, η δυνατότητα να κάνει αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το κατάλληλο πληρεξούσιο. Μετά τη σύμβαση πώλησης θα υπογραφεί από το αυτοκίνητο, ο πωλητής πρέπει να αναφέρει τη συναλλαγή στο Τμήμα φορολογικού ελέγχου στον τόπο εγγραφής. Πρέπει να υποβάλετε δήλωση, διαφορετικά ο πωλητής του αυτοκινήτου αντιμετωπίζει πρόστιμο.

Αγορά και πώληση αυτοκινήτων, συμφωνία επί της οποίαςπροετοιμάζεται εκ των προτέρων και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες (και δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο από αυτές) είναι αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή του φορολογικού ελέγχου και την πληρωμή μιας συγκεκριμένης αμοιβής. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν εισπράττεται εάν το όχημα ήταν ιδιοκτησία για περισσότερα από τρία χρόνια κατά τη στιγμή της προμήθειάς του ή εάν το ποσό του ήταν μικρότερο από 125 χιλιάδες ρούβλια - διαφορετικά θα πρέπει να πληρώσετε φόρο σε σχέση με το εισόδημά σας. Αυτό έγινε για να αποφευχθούν παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της αγοράς και πώλησης αυτοκινήτων.

Τώρα που ξέρετε πώς να επισημοποιήσετε τη σύμβασηαγορά και πώληση ενός αυτοκινήτου, προχωρήστε με θαρραλέα σε συγκεκριμένες ενέργειες. Και ακόμα: εάν δεν πρόκειται να διαθέσετε ένα συγκεκριμένο όχημα για πολύ καιρό, τότε αξίζει να μην περάσετε όλες αυτές τις διαδικασίες, αλλά απλά να εκδώσετε πληρεξούσιο. Μετά από όλα, όλες αυτές οι διαδικασίες δεν είναι δωρεάν, και ο χρόνος θα σας πάρει πολλά!

Σχετικά νέα